Skerath Bruno

Waar komen we vandaan? Waar willen we naartoe?

Spectaculaire nieuwigheden over onze verre voorouders

Dit boek van Bruno Skerath behandelt cruciale thema’s uit de prehistorie en de geschiedenis, vaak met verbluffend nieuwe inzichten. Ook de actualiteit komt ter sprake. Dat alles gebeurt met een reeks zeer leesbare en geïllustreerde taferelen die men evengoed apart kan bekijken.

Een keuze uit de onderwerpen:
De bolvorm van de aarde was al bekend in de Steentijd -Waren onze voorvaderen primitief? We zijn hen nog altijd schatplichtig-De Kelten hebben ooit een eigen vorm van christendom verspreid-Karel de Grote kon noch lezen noch schrijven, maar was een geleerd man-Kruisridders zoals Godfried van Bouillon wilden Jeruzalem uitspelen tegen Rome-De opdracht van de tempeliers en hun ondergang-Jeanne d’Arc, een 16jarig meisje, redde niet enkel Frankrijk, maar ook Engeland - Verlichting, tolerantie, pluralisme … en kolonisatie-Van landbouw naar industrialisering-Hoe onze welvaartstaat tot stand is gekomen met de problemen waarmee hij is behept-De oorzaken van de huidige crisis: een rigoureuze analyse- De Europese integratie en de globalisering-en nog veel meer.
Belangwekkend ook: de voorhistorische en historische plaatsen die in dit boek aan bod komen, zijn wereldcultuurgoed en een bezoek meer dan waard. Ze kunnen een interessant doel vormen voor een reis of uitstap. De uitleg die wordt verstrekt, en die men niet aantreft in de reisgidsen, zal er een extra dimensie aan verlenen.

Over de auteur. Geboren in 1929 maakte hij als kind de Tweede Wereldoorlog mee. Daarna volgde hij de naoorlogse ontwikkeling op de voet.
Eerst was hij jarenlang werkzaam in het notariaat, daarna volgde een vijfjarige werkzaamheid op de financiële afdeling van een internationale firma.
Dan besloot hij dit alles de rug toe te keren en stichtte hij, samen met zijn vrouw Christiane, na een 3-jarige opleiding in Nederland, het ‘Iona Instituut’ in Kessel bij Lier, erkend door de overheid en bestemd voor kinderen met ernstige stoornissen, later ook voor volwassenen met een handicap. Hij voerde er 25 jaar lang het beleid en gaf tevens onderwijs, therapie en vorming.
Daarnaast verdiepte hij zich in de cultuurgeschiedenis. Met zijn vrouw en zijn drie zonen maakte hij reizen naar interessante historische en voorhistorische plekken. Voor sommige van die sites trad hij ook op als gids voor schoolkinderen en andere belangstellenden.
De geesteswetenschap van Rudolf Steiner, waarmee hij al vroeg had kennisgemaakt, zorgde voor een extra verdieping, waardoor o.a. de spiritualiteit van de oude volkeren beter kon worden benaderd.
Bij dit alles bleef hij wakker voor de actualiteit, met zorg voor de toekomst op onze planeet.
Hij hield talrijke voordrachten en gaf cursussen in binnen- en buitenland. Een volledig herwerkte neerslag daarvan vindt men in dit boek.

ISBN: 
9789079552955
Auteur: 
Bruno Skerath

Categorie:

Auteur(s):

€25.00

De aardse en de kosmische mens

EEN WEG NAAR SPIRITUEEL INZICHT VOOR DE ZOEKENDE MENS VAN VANDAAG

Waarom blijven wij met onze diepere vragen meestal op onze honger zitten? Omdat we de antwoorden niet vinden in de materiële wereld; we moeten ze zoeken in een geestelijke werkelijkheid.
Het boek opent een toegang tot die hogere werkelijkheid, aan de hand van ervaringen, met talrijke voorbeelden uit het leven.
Maar het spoort ook aan tot eigen denken. Het wendt zich tot de mens van vandaag, die zich over alles zelf een oordeel wil vormen.
Het boek behandelt de meest uiteenlopende thema’s. Tegenwoordig krijgen we veel meer informatie dan vroeger en houden we daar ook meer vragen aan over.
Niettemin blijft het boek overzichtelijk. De hoofdstukken vormen telkens een afgerond geheel. Elk hoofdstuk kan apart worden geraadpleegd, naargelang de eigen behoefte en belangstelling.
De spirituele bron van het boek is de initiatiewetenschap van Rudolf Steiner. Eén van haar verdiensten bestaat er namelijk in dat ze de hogere werkelijkheid aanschouwelijk en begrijpelijk maakt. Ze geeft ook verklaringen voor de samenhangen tussen de wereld waarin we leven en de werkelijkheid daarachter.
Het boek is dus ook een inleiding tot deze initiatiewetenschap, beter bekend als antroposofie, in een eigen benadering.

Bevattelijke beschouwingen
over geboorte, leven en sterven,
over het leven na de dood,
over levenslot en reïncarnatie,
over opvoeding en zelfontplooiing,
over het zichtbare en onzichtbare,
over onze relatie tot het goddelijke,
over evolutie en wetenschap …

Met een biografie van Rudolf Steiner,
vader van de geesteswetenschap antroposofie

ISBN: 
9789079552740
Auteur: 
Bruno Skerath

Auteur(s):

€25.00
Subscribe to RSS - Skerath Bruno