Manuscripten

Je manuscript insturen

Stuur je manuscript in geprinte vorm per post naar:

Kramat bvba
t.a.v. de redactie
Hulshoutsesteenweg 24
2260 Westerlo

Handgeschreven manuscripten of manuscripten die op een diskette of cd-rom worden ingestuurd, worden geweigerd. Wij aanvaarden geen poëzie en kortverhalen meer.

Laat je manuscript eerst nakijken op taal- en schrijffouten. Je kan best werken met proeflezers. Zelf ben je al snel blind voor eigen schrijffouten.
Zorg dat je manuscript zo ‘ruw’ mogelijk wordt opgemaakt. Een platte opmaak zonder inspringen, vaste returns, afbeeldingen... werkt makkelijker bij de opmaak van je boek.

Schrijf in een begeleidende brief wie je bent (korte biografie), de titel van het boek en wat voor soort boek het is. Stuur een synopsis van het boek mee.

Stuur nooit een origineel van het manuscript in maar altijd een kopie. Kramat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van manuscripten.

Indien je over een e-mailadres beschikt, willen wij graag een ontvangstbevestiging sturen. Binnen een termijn van 12 tot 16 weken sturen wij een beoordeling van je manuscript. De wachttijd kan soms oplopen afhankelijk van het aantal manuscripten dat we ontvangen.

Beoordeelde manuscripten worden niet teruggezonden tenzij je een aan jezelf geadresseerde en voldoende (met Belgische postzegels) gefrankeerde retourenvelop meestuurt.

Succes!