Het Pact

n Culverton, Oregon (USA), bevindt zich een ondergrons complex, angstvallig afgeschermd van de buitenwereld. Vorsers verrichten er reeds sinds de vijftiger jaren wanhopig -en vruchteloos- onderzoek naar middelen om tijdens oorlogen militaire verliezen in te dijken. Ten einde raad sluit men in alle onwetendheid een verbond met het grootste kwaad dat de wereld ooit gekend heeft. Een beangstigende griezelroman waarin een hallucinante apocalyps wordt ontplooid en uitgewerkt. De lichtgelovigheid en onbeholpen eenvoud van de mensheid zijn de oorzaak van wat een totaal debacle dreigt te worden. Door toedoen van de mens zelf ziet het Kwaad de kans schoon om zich in zijn meest angstwekkende vormen te openbaren en een nietsontziend cataclysme voor te bereiden. Johan Deseyn (Kortrijk, 1959) vergast de lezer met dit kunstig gestructureerde boek op een waardevolle, tweede roman.

In 1996 verscheen de verhalenbundel Helleweefsel en in 1999 publiceerde hij zijn eerste roman Erfenis, waarover het toonaangevende recensietijdschrift Leesidee schreef : ... een debuut dat belooft... ....Erfenis bevat een zekere diepgang... ... de karakters zijn subtiel een genuanceerd getekend...

ISBN: 
9789075212242
Auteur: 
Johan Deseyn

Auteur(s):

€19.95