Litura

Merel en ik.

Roman over rouwverwerking.

Wat gebeurt er met iemand die een dierbare verliest?
Wat gebeurt er de eerste dagen, de eerste maanden, de daaropvolgende jaren? Wat doet intens verdriet met een mens?

Gudrun Bongaerts verliest haar zus op zesendertigjarige leeftijd aan borstkanker. Het kost haar vier jaar om de dood van haar zus te aanvaarden. Wetenschappelijk is ze goed gedocumenteerd en weet ze haar persoonlijke symptomen van rouw binnen een groter kader te plaatsen.
Haar zoektocht is een waardevol en authentiek document.
In vijf hoofdstukken, de vijf stadia van rouwverwerking, neemt de schrijfster je mee in haar originele gedachtewereld. Bijzonder is dat zowel het hoofdpersonage als diens overleden zuster, in de vorm van een alter ego, aan het woord zijn. Beiden maken in de loop van het verhaal een groeiproces door en komen tot inzichten met betrekking tot hun levenshouding en hun onderlinge relatie.

De auteur laat de lezer toe om in de ziel van een intens rouwende mens te kijken. Een ziel die zoekt om het ware verdriet te kunnen bevatten en te overleven.

Merel en ik is een verhaal van intense rouw, maar tegelijk van een gecompliceerde liefdesrelatie tussen twee zussen. Gudrun Bongaerts is sarcastisch en ontwapenend open tegelijkertijd. Haar stijl laveert tussen poëzie en het hartveroverende anekdotische.

Van elk verkocht boek gaat 1 euro naar Kom op tegen kanker van de Vlaamse Liga tegen Kanker.

Gudrun Bongaerts (1 juli 1968) uit Lommel is Germaans filoloog (Vrije Universiteit Brussel, 1991) en tot voor kort docent Nederlands en niet-confessionele moraal in diverse Vlaamse onderwijsnetten. Mede naar aanleiding van het overlijden van haar zus en het daaropvolgende rouwproces heeft zij zich nu volledig toegelegd op haar werkzaamheden binnen de I.G.V. Le Droit Humain België.

ISBN: 
9789079552825
Auteur: 
Gudrun Bongaerts

Categorie:

Auteur(s):

€16.95

Bestseller

BESTSELLER schetst een intrigerend beeld van een koude samenleving die enkel oog heeft voor uiterlijk vertoon. Niet toevallig speelt het verhaal zich dan ook af in een verpakkingsbedrijf.
Alhoewel Cultureel Vlaanderen er genadeloos van langs krijgt in deze hilarische satire, beoogt de auteur veel meer dan een vernietigende kritiek op het literair establishment.
De personages zijn raak getekend en hun diepere beweegredenen komen tot uiting binnen een onthutsende context.
Centraal in BESTSELLER staat de kunstenaarsziel, die zoekt naar inhoud en diepgang, maar die het telkens opnieuw moet afleggen tegen oppervlakkigheid, vriendjespolitiek en platte commercie. Deze dualiteit wordt belichaamd door de zonderlinge tweeling Ivo en Yvan De Bulck.

KRIS WOLLANTS heeft zijn nieuwe roman intelligent verpakt met de nodige intriges, seks en onderkoelde humor. De lezer waant zich even in een conventionele thriller, tot de auteur in het tweede deel de verpakking openscheurt. Vreemd genoeg herkent men in de rijke metaforen, de vermakelijke situatieschetsen en de onverwachte wendingen moeiteloos de realiteit van alledag.

KRIS WOLLANTS (° Averbode, 1954) is onder het pseudoniem KITWEE bekend als cartoonist en illustrator. Literair is hij niet aan zijn proefstuk. Zijn eigenzinnige aanpak (De Windstilte, 2003) en zijn aparte stijl (Schoensmeer, 2004) maken deze rasverteller tot één van de meest onderschatte Vlaamse schrijvers.

Na de dood van zijn depressieve tweelingbroer Yvan gaat Ivo De Bulck, zaakvoerder van een groot verpakkingsbedrijf, op zoek naar een geschikte vervanger. Hij vertrouwt de baan van art director toe aan de aantrekkelijke Brun en wordt verliefd op haar. De jonge vrouw, bevriend met een arme schrijver, is allerminst onder de indruk van zijn machtsvertoon. Om haar voor zich te winnen, neemt De Bulck zich voor om een bestseller te schrijven. Met bizarre gevolgen...

ISBN: 
9789075212839
Auteur: 
Kris Wollants

Categorie:

Auteur(s):

€15.95

Schoensmeer

Schoensmeer is de tweede roman van Kris Wollants, die onder het pseudoniem Kitwee bekendheid geniet als cartoonist en kunstschilder. Met zijn filosofische roman de Windstilte (2003) maakte Wollants (Averbode, 1954) een opgemerkt debuut als schrijver. Hij ontpopt zich steeds meer als het buitenbeentje van de Vlaamse letteren. Recensent Staf Schoeters noemt hem in Leesidee van april 2003 'een evenwichtskunstenaar op het slappe koord tussen ernst en onzin'. Schoensmeer is een psychologische roman vol diepgang, spankracht en onderkoelde humor. Net als de Windstilte staat Schoensmeer vol symboliek, maar Wollants heeft zijn flamboyant taalgebruik bewust versoberd en het verhaal vol verrassende wendingen gestoken. Schoensmeer is dan ook voor een breder publiek een spannend en genietbaar boek geworden. Het heikele thema van de pedofilie wordt sereen behandeld. De auteur schetst een tragikomisch beeld van een psychiatrische instelling. In de talrijke flashbacks neemt de schrijver de dubbele moraal in een Vlaams gezin en een katholiek college medio jaren '60 op de korrel. Fysicus Joris Fynck, kortweg Vink, doet onderzoek naar de wetten van het toeval. Na de dood van zijn pleegouders wordt hij geconfronteerd met zijn voormalige leraar Nebelstein. Die zit in een psychiatrische instelling omwille van een duister verleden van verkrachting en pedofilie. Fynck voelt zich geroepen om veertig jaar na de feiten de onschuld van Nebelstein te bewijzen. Hij slaagt daar ook in. Maar dan gaan de poppen aan het dansen. De worsteling van Vink met zijn verleden staat in schril contrast met de oppervlakkigheid en het escapisme van zijn omgeving.

ISBN: 
9789075212525
Auteur: 
Kris Wollants

Categorie:

Auteur(s):

€10.00

De Erostoren

In de Erostoren vertelt John C. Vermeulen oudtestamentische verhalen op een erotisch-humoristische manier. Waarom moet alles -zo vraagt hij zich af- wat met religie te maken heeft, zo bloedserieus zijn? En is het overigens niet de Heer die er als enige altijd goed uitkomt? Zijn kinderen zijn het toch die er een potje nat van maken? En begon dit al niet in het aards paradijs? En is het er na al die tijd beter op geworden?

John C. Vermeulen (Antwerpen) is schrijver van kinderboeken, thrillers, sciencefiction en historische romans -over Bosch, Bruegel, Mercator- die werden vertaald in het Duits en het Japans. Zijn werk werd meermaals bekroond.

ISBN: 
9789075212655
Auteur: 
John Vermeulen (+)

Categorie:

Auteur(s):

€19.95

Het genie in de rattenval

Er zijn vele boeken geschreven over het werk en het vernuft van Leonardo da Vinci. Uiterst zeldzaam echter zijn de auteurs die zich verdiept hebben in de persoon achter zijn wonderlijke werken. Een taak die John Vermeulen met zijn ervaring ter zake wel toevertrouwd was.
HET GENIE IN DE RATTENVAL gaat over een getormenteerde artiest en wetenschapper die in de verkeerde tijd leefde. Niet alleen zijn technisch vernuft maar ook zijn persoonlijke kijk op de wereld liepen eeuwen vooruit op de renaissance. Hoogbegaafde mensen hebben het altijd al moeilijk gehad omdat ze het gevoel hebben nergens bij te horen. Bovendien was da Vinci ook nog eens homoseksueel, iets waarvoor je op de brandstapel kon belanden. En dat terwijl hij ironisch genoeg als knappe jongeman voortdurend door vrouwen werd belaagd, en niet door de minsten. Zijn leven liep dus niet over rozen, ondanks het feit dat hij welkom was aan de hoven van de groten der aarde. Een eenzaam man, als kind verstoten door zijn moeder, die het leven als een val ging beschouwen waaruit je alleen kon ontsnappen door te sterven.

John Vermeulen (Antwerpen, midden vorige eeuw), schreef ruim veertig boeken waarvan vooral zijn historische romans tot ver over de grenzen bekend geraakten. De Duitse vertaalrechten van da Vincis levensverhaal waren zelfs al verkocht nog voor het laatste woord geschreven was. Van zijn ‘De Tuin der Lusten’ wordt momenteel in Duitsland het libretto voor een opera gemaakt.

ISBN: 
9789079552139
Auteur: 
John Vermeulen (+)

Categorie:

Auteur(s):

€22.50

De rivier van de tijd

'De Rivier van de Tijd' is de vierde historische roman van John Vermeulen. Met zijn vorige historische romans werd hij een populair auteur in Duitstalig Europa. De schrijver getuigde niet alleen van historische kennis maar ook van de bekwaamheid om die in een spannend verhaal te verwerken.

Dit boek is een boeiend en geromantiseerd verhaal over het leven van de haast mythische figuur van Nostradamus, die, zoals vele grootheden, voor altijd buiten de tijd staat. Wie was Michel de Nostredame, alias Nostradamus? En wat zijn de verborgen betekenissen in zijn beroemde,mysterieuze kwatrijnen? Vijf eeuwen na zijn dood, waarvan hij de datum voorspeld had, houdt die vraag nog steeds miljoenen mensen bezig. Was de dokter, pillendraaier en astroloog, een échte profeet zoals velen nog steeds geloven, of was hij een lepe charlatan en een dief van het werk van anderen? Verwierf hij misschien roem en rijkdom door beide eigenschappen te combineren? Michel de Nostredame, bijgenaamd 'de wandelende Jood', was in ieder geval hoogst intelligent en bovendien had hij een fotografisch geheugen. Maar er moet meer geweest zijn dan dat. Reeds tijdens zijn leven bleken sommige van zijn voorspellingen ongemeen accuraat. Die beperkten zich niet tot zijn eigen tijd, zijn visioenen reiken tot in de verre toekomst. Tot het einde van de mensheid, ergens aan het eind van deze eeuw, in een armageddon dat in Nostradamus' beschrijving verdacht sterk gelijkt op een nucleaire oorlog…

John Vermeulen (Antwerpen) heeft voor 'De Rivier van de Tijd', zijn veertigste boek alweer, alle bekende en minder bekende feiten verzameld om een sterk portret te schrijven van de mens Nostradamus. Wat dreef de man en wat waren nu precies zijn bijzondere gaven? Waarom blijft hij de hedendaagse wereld fascineren?

ISBN: 
9789075212662
Auteur: 
John Vermeulen (+)

Categorie:

Auteur(s):

€18.95

Het Hans Heimer Project

Margot Flamand was een topactrice bij de film en de televisie, maar vooral in het theater.

Op haar zeventigste zou ze gevierd worden voor haar 50-jarige carrière. Maar tijdens de repetities van haar jubileumproductie, een theaterversie van de filmklassieker Sunset Boulevard van Billy Wilder, kreeg ze in haar theaterloge totaal onverwacht bezoek van het bijzonder mysterieuze personage Hans Heimer. Die stelde Margot voor aan zijn project mee te werken en hij voegde er meteen ook aan toe dat Margot van dan af met hem een intense relatie moest aangaan.

Hans Heimer beweerde dat hij als projectleider werkte voor Het Mysterie en dat de bedoeling van Het Hans Heimer Project er op gericht was, via het vereenvoudigen van Het Brein, de chaos waarin het fenomeen mens terecht gekomen is op te heffen. Voor de buitenwereld kwam die intense relatie echter heel anders over. Het werd namelijk snel duidelijk dat Margot bezocht werd door de sluipmoordenaar die de ziekte van Alzheimer heet.

De auteur laat het verhaal vertellen door negen personages : Margot zelf; Gilles Roegiers, haar man; Patrick Dumortier, een jonge acteur; Sofie Lemoine, haar assistente en beste vriendin; Vincent Markay, een collega; Victor Lemaître, haar huisarts en beste vriend van Gilles; Paul Bogarde, een geriatrisch therapeut; Solange Pearson, een verpleegster en uiteraard ook Hans Heimer.

Alex Van Haecke…
… is theatermaker, zowel als auteur, regisseur en acteur, en dat vooral bij het gezelschap Theatergroep Authentiek Antwerpen, beter gekend onder de naam Theater Zeemanshuis, dat hij in 1983 oprichtte onder het motto voor elk wat wils met de bedoeling een tegenpool te creëren voor het in die tijd snel oprukkende, zogenaamd vernieuwende, maar vooral experimentele theater.

Een rustgevend etiket kleven op de auteur Van Haecke is haast onmogelijk. Hij schreef tot nu toe dertig theaterteksten die qua inhoud enorm van elkaar verschillen. Hij behandelt zowel volkse thema’s (o.m. in De Rat Van ’t Sint Andries-Linke Gêne), als maatschappijkritische (o.m. in De Poesjenelle gonnet is vertelle, later verwerkt tot Patatje-De Signaalgever-Het Bal Van de Burgemeester-Poezekes-Strip ’n Tease-Kiezen). Hij schreef ook themastukken (Dobbel Shift-Taxi!-David, hoogbegaafdheid, een ondergewaardeerd probleem-Het Hans Heimer Project), grootschalige spectakels (De Gele Trui, evocatie van een wielercarrière-De Red Star Line, evocatie van een merkwaardig tijdperk) en recentelijk zijn eerste comedy 60? Ja! En dan?.

Met hem als acteur en regisseur kende zijn gezelschap ook succes met werk van andere auteurs. O.m. met Schippersstraat-Greenwich-One Flew Over The Cuckoo’s Nest-Kinderen Van Een Mindere God-The Odd Couple en Kunst. Als TV-acteur wordt hij vooral onthouden als Ivo Sterckx in Niet Voor Publicatie (BRT) en Inspecteur Olivier in Wittekerke (VTM).

Enkele van zijn theaterteksten werden ook verwerkt in romans (Dobbel Shift-De Gele Trui-David) en op vraag van uitgeverij Kramat nu ook Het Hans Heimer Project.

ISBN: 
9789079552351
Auteur: 
Alex Van Haecke

Categorie:

Auteur(s):

€19.95

Vuurdood - Deel 3 Tempelierstrilogie

Vuurdood is het derde deel van een romantrilogie van Peter Geelen (1960, Mol).
Het eerste deel, De Paarse Ruiter, verscheen in 2006. Het tweede deel, Het Gif van Vienne, in 2007.
De trilogie toont hoe gepassioneerd de auteur is door de middeleeuwen, meer bepaald door de rol die de tempelridders in de oosterse en westerse geschiedenis vervulden.

Tijdens het concilie van Vienne werd de orde van de tempeliers door de paus officieel opgeheven. Voor de ridder-monniken stuikt een wereld in elkaar. Mathis, die op de terugweg van Vienne de oude tempelridder William van Sint-Amand opzoekt, besluit om zijn hart te volgen en open te staan voor wat op hem zal afkomen. Kort daarop vernemen ze dat de gezaghebbende tempelier Ristora van Vlaanderen van de aardbodem verdwenen is. Mathis start, samen met Hilla, een zoektocht om hem op te sporen.
Hun omzwervingen brengen hen bij Ursula, een mysterieuze vrouw die in een achthoekige hut in het bos leeft. Samen met haar komen ze opnieuw in aanraking met de vermeende graaf van Ghestele, de voormalige, megalomane kompaan van de paarse ruiter.
Al s ze later in de opbloeiende handelsstad Damshonte een oude bekende tegen het lijf lopen, verandert dit hun hele leven. Ze worden naar Schotland gezonden om er een geheimzinnige onbekende op te zoeken. Dat deze reis verstrekkende gevolgen zal hebben, beseffen ze niet als ze in het havenstadje inschepen…

De boeiende ontknoping van een prachtige trilogie!

NIET BESCHIKBAAR

ISBN: 
9789079552983
Auteur: 
Peter Geelen

Categorie:

Auteur(s):

€20.50

Het gif van Vienne - Deel 2 Tempelierstrilogie

Het gif van Vienne is het tweede deel van een romantrilogie van Peter Geelen (1960, Mol). Het eerste deel, De Paarse Ruiter, verscheen in 2006 en toonde hoe gepassioneerd de auteur is door de middeleeuwen, meer bepaald door de rol die de tempelridders in de oosterse en westerse geschiedenis vervulden.

Terwijl Mathis door de geheimzinnige broeder Ristora naar de oude tempelridder William van Sint-Amand gestuurd wordt, vertrekken Hilla en Gundi naar het Engelse hof. Dat hun reis naar Engeland catastrofale gevolgen zal hebben, beseffen ze op het ogenblik van hun vertrek niet.
Nadat hij de verbranding van 54 van zijn broeders in Parijs met eigen ogen gezien heeft, ontmoet Mathis broeder William in een kleine kapel in Laon, waar hij nieuwe opdrachten van hem krijgt. Maar eerst moet hij aan de kathedraal in Reims een bijzonder stenen kopje gaan bekijken. Mathis ontmoet er de mysterieuze beeldhouwer die het maakte. Diens vreemde gedachtewereld brengt hem helemaal in de war. De jonge tempelier begint te twijfelen aan alles waar hij zo zeker van was.
Heel wat later wordt hij een tweede keer door William weggezonden. Ditmaal moet hij op zoek naar het geheimzinnige Mont-du-Coeur. Op een dag zegt een onbekende herdersjongen hem dat hij zich zo snel mogelijk naar Vienne moet begeven.
In Vienne verneemt hij dat er een concilie in het leven is geroepen, waar over het lot van de tempelorde zal beslist worden. Hij volgt het concilie van heel nabij en is getuige van enkele raadselachtige moorden op hooggeplaatste clerici.
Zou de massale opkomst van zijn broeders de paus alsnog kunnen overtuigen de Orde in eer te herstellen? Mathis blijft er heilig van overtuigd.

NIET BESCHIKBAAR

ISBN: 
9789075212815
Auteur: 
Peter Geelen

Categorie:

Auteur(s):

€16.95

De Paarse Ruiter - deel 1 Tempelierstrilogie

“Wees welkom, Mathis zonder ouders. Ook wij hebben geen ouders meer,” sprak hij, terwijl hij met een wijds gebaar naar al de witte mantels wees. “Wij allen beschouwen de Tempel nu als onze vader én moeder. Vanaf nu ben je onze broeder en heb je, samen met ons, dezelfde thuis. Wees welkom in ons midden.”

De Paarse Ruiter, het eerste deel van een romantrilogie, is het opmerkelijke debuut van Peter Geelen (1960, Mol). De auteur is gepassioneerd door de middeleeuwen, meer bepaald door de rol die de Tempelridders in de oosterse en de westerse geschiedenis vervulden. De historische context van dit boek is een trieste werkelijkheid. Het verhaal zelf is fictie.
Mathis, het hoofdpersonage, wordt als vijfjarige knaap door een cisterciënzermonnik naar Wolpen gebracht waar Chrétien de Calais, de commandeur van het Tempelhuis, zich om bijzondere redenen over hem ontfermt. In de nacht van 13 oktober 1307 worden alle Tempeliers in Frankrijk op bevel van Philips de Schone gearresteerd en in kerkers opgesloten.
De volgende dag krijgt Mathis van Wolpen een erg vreemde opdracht. Hij moet drie oude en vooraanstaande Tempelridders naar een veilig onderkomen begeleiden. Hij vertrekt zonder dat hij afscheid kan nemen van zijn vriend Goran. Die dag betekent voor hem het begin van een boeiende en vaak gevaarlijke zoektocht, vooral naar zijn onbekende ouders en zijn innerlijke ik.
De Paarse Ruiter: een spannend verhaal, knap gestructureerd, sterke karaktertekening.

Je kan Peter volgen op facebook.

ISBN: 
9789075212693
Auteur: 
Peter Geelen

Categorie:

Auteur(s):

€16.95

Pages

Subscribe to RSS - Litura